KBT

Kognitiv Beteendeterapi

Keith Keller

KBT.

På min mottagning erbjuds kognitiv beteendeterapi, KBT, för vuxna och ungdomar, för par och familjer. Terapin är en framgångsrik och strukturerad metod som uppskattas av många klienter. Jag använder mig av det som inom KBT kallas tillämpad beteendeanalys. Först kartlägger vi och analyserar vad som vidmakthåller ett problem och anpassar sedan behandlingen från våra slutsatser.

I behandlingen används en uppsättning dokumenterat verksamma tekniker och verktyg som skräddarsys för varje unik person och problem. Arbetsmetoden är strukturerad, målinriktad och lägger stor vikt vid jämlikt samarbete och hemuppgifter. Behandlingen är vanligtvis ganska kort. Det brukar i de flesta fall räcka med mellan 5 och 20 sessioner.

I KBT fokuserar man på ”här och nu-situationer” men tar tidigare erfarenheter, relationer och strategier i beaktande. Fokus ligger på beteenden, känslor, tankar, fysiologi och miljö samt samspelet mellan dessa olika delar. KBT har sin grund i inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. På mottagningen läggs stor vikt vid inlärningspsykologin men även på hur vi neuropsykologiskt fungerar. Under sessionerna ges kunskap om olika teorier och modeller för ökad förståelse hur problem uppstår, vidmakthålls och hur man löser dem.

KBT har gett mycket goda forskningsresultat för flertalet problem såsom olika ångestproblem, depression, stress, utmattningssyndrom och relationsproblem.

Du kan läsa mer om olika psykologiska problem här >>

Vill du veta mer? Hör gärna av dig