Företag

Allt från chefshandledning till rehabilitering

Keith Keller
Legitimerad Psykolog

För företag.

Företag och organisationer är välkomna att boka tid för sina medarbetare, klienter och chefer.
Det kan gälla psykologisk behandling/KBT, utvecklingssamtal såväl som chefshandledning.

Uppdragsgivare finns bl a inom privat näringsliv, offentlig förvaltning, försäkringsbolag och HVB-bolag.
Mottagningen tar emot vuxna och ungdomar, dock ej barn.

Jag har lång erfarenhet av att jobba med olika uppdragsgivare såväl olika branscher.
Referenser ges vid förfrågan.